ปูนซีเมนต์พอร์ทแลนด์ มาตรฐาน Portland Cement Reference Material

฿1.00

มาตรฐาน: ASTM C204, ASTM C110
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มาตรฐาน  Standard Reference Material (SRM) ใช้สำหรับอ้างอิงหรือสอบเทียบ calibrating fineness testing ตามมาตรฐาน ASTM Standard
เช่น ASTM C110. SRM ถูกบรรจุลงในขวดพลาสติก และบรรจุลงถุงฟลอยอีกที น้ำหนักประมาณ 5 กรัม/ขวด

มีสองแบบ
H-3819  SRM 46H – Portland Cement Fineness Standard, 5G
H-3819.10 Portland Cement Reference Material, SRM 46H (10/pk)

หมวดหมู่: