T-1300 เครื่องมือดัชนีวัดความยาวของหิน Elongation Index

฿1.00

เครื่องมือดัชนีวัดความยาวของหิน ใช้เพื่อวัดและจำแนกความยาวของหินได้ 6 ขนาด
โดยใช้ช่องว่างที่อยู่ระหว่างแท่งเหล็กที่ติดอยู่กับเครื่องมือ

หมวดหมู่: