เครื่องมือหาปริมาณอากาศ Air entrainment meter 7 ลิตร

฿1.00

มาตรฐาน ASTM C231
เครื่องมือหาปริมาณอากาศระบบใช้มือปั้ม สำหรับการทดสอบหา Air content ของคอนกรีตสด

ความแม่นยำ Class 1
น้ำหนัก 9.1 kg.
TESTING, Germany

หมวดหมู่: