เครื่องมือทดสอบหาปริมาณอากาศใน Cement Air Meter

฿1.00

เครื่องวัดปริมาณลม ความจุ 1 ลิตร
มาตรฐาน: EN1015-7, EN 459-2
สำหรับหาปริมาณอากาศของปูนที่เพิ่งผสมใหม่
ปั๊มแบบใช้มือสำหรับการทดสอบการอ่านค่าโดยตรงแบบผสมใหม่เป็น %
หมวดหมู่: