แท่งตำตัวอย่าง Tamper

฿1.00

สำหรับตำหรือกระทุ้งตัวอย่าง ซีเมนต์ หรือ มอร์ตาร์
T-11203.1 Wooden Tamper. ทำจากไม้
T-11203.2 Acrylic Tamper ทำจากอะคลิลิค

หมวดหมู่: