เครื่องมือแบ่งตัวอย่างวัสดุมวลรวม Sample Splitter Riffle

฿1.00

เครื่องมือแบ่งตัวอย่างวัสดุมวลรวม ใช้สำหรับแยกตัวอย่างวัสดุมวลรวมต่างๆออกจากกัน
เช่น หิน ทราย กรวด รวมถึงวัสดุที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยที่วัสดุจะถูกแยกผ่านช่องว่างทั้งสองด้านลงสู่ถาดรองด้านล่าง
โดยในชุดจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องมือแบ่งตัวอย่างและถาดรองใส่ตัวอย่าง จำนวน 3 ใบ

รายละเอียดขนาด
รุ่น                         ขนาดช่องราง
T-1200R.375                       3/8″
T-1200R.500                       1/2″
T-1200R.750                        3/4″
T-1200R.1                              1″
T-1200R.2                              2″

หมวดหมู่: