T-1350 เครื่องมือดัชนีวัดความความแบนของหิน Flaskiness Index

฿1.00

เครื่องมือดัชนีวัดความแบนของหินใช้เพื่อใช้วัดและจำแนกความแบนของหิน
สามารถจำแนกความแบนได้ 7 ขนาด

หมวดหมู่: