ถังเหล็ก หน่วยน้ำหนัก Unit Weight Measure

฿1.00

ถังเหล็กทรงกระบอกพร้อมหูสองด้าน สำหรับการทดสอบค่าหน่วยน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ มวลรวม คอนกรีต ช่องว่าง ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นต้น
-T-14003 Unit Weight 3 ลิตร.
-T-14010 Unit Weight 10 ลิตร.
-T-14015 Unit Weight 15 ลิตร.
-T-14030 Unit Weight 30 ลิตร.

หมวดหมู่: