อุปกรณ์ทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบบดิจิตอลเกจ Length Comparator, Digital Indicator

฿1.00

มาตรฐาน: ASTM C1260, ASTM C151, ASTM C157, ASTM C227, ASTM C341, ASTM C342, ASTM C441, ASTM C452, ASTM C490, ASTM C596,
ASTM C806, ASTM C878, AASHTO M210, AASHTO T107, AASHTO T160

อุปกรณ์ Length comparator สำหรับการทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงความแข็งของตัวอย่าง cement paste, mortar and concrete prismatic.
ตัวเกจติดตั้งด้านบนของโครงฐานทรงสามเหลี่ยม และติดตั้งพร้อมกับ Anvil เพื่อรองรับกับ Studs ของตัวอย่างและ Reference bar.
เกจเป็นแบบดิจิตอลมีแบตเตอร์รี่ ระบบสามารถเซ็ต Zero ได้ทุกตำแหน่ง เปลี่ยนจากหน่วยนิ้ว เป็นหน่วยมิลลิเมตรได้

มีสองรุ่นให้เลือก
H-3250D.4F Length Comparator, Digital Indicator Mortar Specimen, Digital Length Comparator, 10″ Effective Length, 220V 50/60Hz.
H-3248D.4F Length Comparator, Digital Indicator Mortar Specimen Length Comparator, 16″ Effective Length, 220V 50/60Hz.

หมวดหมู่: