T-13010 เหล็กกระทุ้งแบบกลม Tamping Rod

฿1.00

เหล็กกระทุ้งแบบกลม วัสดุทำจากเหล็กเคลือบผิว ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16มม. ยาว 600มม. (ประมาณ)

หมวดหมู่: