T-1900 ไซฟอน อุปกรณ์ทดสอบหาค่าความชื้นของวัสดุ Siphon Apparatus

฿1.00

ทดสอบหาค่าความชื้นของวัสดุโดยวิธี
ใช้สำหรับการทดสอบหาค่าความชื้น
ทั้งชุดมาพร้อมกับ
T-1900 กระบอกไซฟอน Siphon Apparatus
T-1900R ท่อยาง Rubber pipes
T-1900C คลิปหนีบ Clips (2pcs/set)
T-1900S แท่งกวน Stirring rod

หมวดหมู่: